Tomaszowski Dom Kultury

Ogłoszenia na słupach w Tomaszowie Lubelskim

Plakaty, reklamy i informacje rozwieszane są jeden raz w tygodniu  w czwartki. Zlecenia przyjmowane są w sekretariacie TDK od poniedziałku do piątku w godz. 8:000-15:00
Tomaszowski Dom Kultury na podstawie uchwały Rady Miasta nr 10/99/2007 z dnia 31.08.2007 r. jest administratorem słupów ogłoszeniowych w Tomaszowie Lubelskim,


Cennik usług:
  • Ogłoszenia do formatu A4 - 2,50 zł brutto
  • Ogłoszenia powyżej formatu A4 do A3 - 4 zł brutto
  • Ogłoszenia powyżej formatu A3 do A2 - 5,50 zł brutto
  • Ogłoszenia powyżej formatu A2 - 15,70 zł brutto


Okres emisji trwa 7 dni.

Nekrologi można umieszczać bezpłątnie nie zaklejając aktualnych ogłoszeń.

Ogłoszenia naklejane samowolnie będą usuwane a ich właściciele nna podstawie Kodesku Wykroczeń (Dz. U. z 1971r., nr 12. poz. 114) będą podlegać karze grzywny.

Fudusze EU