• Zapraszamy
    Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • Wyślij e-mail
    sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl
  • Zadzwoń
    (84) 664 44 51

Regulamin lodowiska przy TDK

Zapoznaj się z regulaminem korzystania z lodowska plenerowego.

1. Lodowisko Plenerowe usytuowane jest w Tomaszowie Lubelskim, przy ulicy Lwowskiej 72.

2. Osoby korzystające lodowiska mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać niedopuszczone do skorzystania lodowiska lub pozbawione możliwości dalszego korzystania z obiektu.

3. Korzystać z usług lodowiska można indywidualnie lub grupowo, zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

4. Rezerwację dla grup należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Lodowisko jest czynne sezonowo w okresie od grudnia do marca, codziennie – w godzinach od 9.00 do 21.00 a w niedzielę - w godzinach od 10.00 do 21.00 (przy sprzyjających warunkach pogodowych). Przerwa techniczna w godzinach 15.00-16.00.

6. Ślizgawki rozpoczynają się o pełnej godzinie licząc od godziny 9.00 w dni powszechne, a od godziny 10.00 w niedzielę i trwają 45 minut.

7. Korzystanie z lodowiska jest nieodpłatne, do wejścia na lodowisko uprawnia bilet wstępu wydany przez obsługę.

8. Wejście w trakcie rozpoczętej już ślizgawki nie uprawnia do przedłużenia czasu pobytu na lodowisku.

9. Jednocześnie na tafli lodowiska może przebywać nie więcej niż 40 osób.

10. W budynku Tomaszowskiego Domu Kultury usytuowana jest wypożyczalnia łyżew, której obsługa pełni rolę informacyjną.

11. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12. Na tafli lodowiska należy przebywać na łyżwach.

13. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która odbywa się we wskazanym kierunku.

14. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno powodować sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych osób.

15. Rzeczy osobiste korzystający z lodowiska zabezpieczają we własnym zakresie.

16. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz:

- siadania na bandach;

- wstępu na teren obiektu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego;

- wnoszenia przedmiotów i materiałów mogących narazić osoby trzecie na urazy i niebezpieczeństwo, w tym materiałów pirotechnicznych;

- zastawiania i zasłaniania w jakikolwiek sposób oznaczonych wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych;

- używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania wulgarnych i obraźliwych piosenek, a także obrażania i ośmieszania w inny sposób jakichkolwiek osób;

- wprowadzania zwierząt;

- wchodzenia lub przechodzenia przez bandy;

- jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach.

17. Uwagi, wnioski i skargi należy zgłaszać: telefonicznie pod nr (84) 665 93 10, pisemnie lub osobiście do Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelski ul. Aleja Sportowa 8 –Zarządcy lodowiska.