Tomaszowski Dom Kultury

Spektakl jest realizowany w ramach Sceny Reduta Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Dofinansowano jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie jest Instytucją Samorządu Województwa Lubelskiego wspólnie prowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor Redbad Klynstra-Komarnicki

Więcej aktualności

Fudusze EU