Tomaszowski Dom Kultury

Posiadamy:

  • salę widowiskową na 340 miejsc siedzących ze sceną o powierzchni 112m2, gdzie mogą się odbywać koncerty, spektakle teatralne, przedstawienia,
  • salę klubową o powierzchni 165m2, w której mogą się odbywać szkolenia, zebrania itp.
  • sprzęt nagłaśniający,
  • oświetlenie sceniczne,
  • profesjonalną scenę estradową o wymiarach 10m x 12m.
Fudusze EU