Tomaszowski Dom Kultury
Zespół jest wizytówką miasta Tomaszowa Lubelskiego. Od 1980 roku działa pod kierownictwem Stanisławy Kowalskiej w Tomaszowskim Domu Kultury.


W zespole ucząc się, tańcząc i śpiewając, spędzać mogą wolny czas wszyscy mieszkańcy ziemi tomaszowskiej niezależnie od wieku. Instruktorem grup dziecięcych jest Agata Nazar, młodzieżowej i dorosłej Gabriela Kołodziej. Kierownikiem muzycznym i akompaniatorem jest Zdzisław Hacia, kierownikiem kapeli - Krystian Kędra, akompaniatorem - Dariusz Litwin. Przy zespole działa również Tomaszowska Kapela Podwórkowa. Renowacją kostiumów zajmuje się pani Wiesława Gęśla.

Zespół "Roztocze" niejednokrotnie był wyróżniany na ogólnopolskich przeglądach folklorystycznych. Należy do międzynarodowej organizacji CIOFF. Koncertował we Włoszech, Turcji, Jugosławii, Serbii, Grecji, Holandii, na Ukrainie, Litwie w Niemczech, Korei i wielokrotnie we Francji i Bułgarii. Zespół chętnie koncertuje zarówno na wielkich imprezach festiwalowych, jak też uczestniczy uświetniając różnego rodzaju zabawy w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy i na festynach.

Repertuar zespołu jest bardzo bogaty, są to: tańce narodowe, tańce ludowe z różnych stron naszego kraju, jak również pieśni i obrzędy ludowe. Szczególny nacisk w pracy z zespołem kładziony jest na zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i tradycją regionu tomaszowskiego, bo to tylko odróżnia nas od innych kultur w zjednoczonej Europie.

Sprawami organizacyjnymi dotyczącymi zespołu zajmuje się Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze".

W repertuarze zespołu znajdują się:


Tańce narodowe:
 • Polonez - 3 różne układy (3`50min, 3min, 5`30min)
 • Mazur - 2 różne układy (3`30min, 5`30min.)
 • Krakowiaki - 3 różne układy (6min, 4min,5min)
 • Kujawiak (4min)
 • Oberek - 2 różne układy (3min, 3min)


Tańce ludowe:

 • Zabawa w Karczmie Zaborowskiej (30 min)
 • Ostatki opoczyńskie (14 min)
 • Chodzenie z gaikiem na Łowiczu (12 min)
 • Wiązanka tańców lubelskich - 2 różne układy (8 min, 4`30min)
 • Wiązanka tańców spod Lublina (8 min)
 • Tańce i zabawy na Podlasiu (14 min)
 • Wiązanka tańców rzeszowskich - 2 różne układy (14 min, 8min)
 • Wiązanka tańców śląskich - 2 różne układy (8 min, 6`30min)
 • Wiązanka tańców Kaszubskich (6 min)
 • Tańce i zabawy lasowiackie (5 min)
 • Zabawy i tańce Sądeckie (17 min)
 • Na pasionku Żywieckim (16 min)
 • Wiązanka tańców Kurpiowskich (7 min)
 • Kolędy i pastorałki tradycyjne oraz współczesne - ponad 30 tytułów
 • Kolędnicy - tradycyjny zwyczaj z Lubelszczyzny (15min)
 • Fragmenty wesela lubelskiego - widowisko obrzędowe (trzy fragmenty każdy po 15 minut)


Godziny i terminy zajęć:

ZPiT “Roztocze” - grupa I
 • poniedziałki godz.18.30-20.00 s.teatralna
 • piątki – godz. 19.30 – 21.30 sala klubowa
 • soboty – godz.10.00-12.00 s.teatralna
ZPiT “Roztocze” – grupa II
 • Wtorki godz. 18.00 – 19.30 sala klubowa
 • Piątki godz. 18.00-19.30 sala klubowa
ZPiT “Roztocze” – grupa III
 • Poniedziałki godz.17.00-18.30 sala klubowa
 • środy godz. 17.00 – 18.30 sala klubowa
ZPiT “Roztocze” – grupa IV
 • Wtorki godz. 16.30 – 18.00, sala klubowa
 • Piątki godz. 16.30 – 18.00, sala klubowa
ZPiT “Roztocze” – grupa V
 • Poniedziałki godz. 16.00-17.00 sala klubowa
 • środy – godz. 16.00-17.00, sala klubowa
ZPiT “Roztocze” – grupa dorosła
 • środy – godz. 20.00 – 21.30, sala teatralna
Kapela ZPiT “Roztocze”
 • poniedziałek – godz. 19.00 – 20.30, sala ZPiT -grupa młodsza
 • wtorek – godz. 19.00 – 21.00, sala ZPiT “Roztocze”
 • środy – godz. 19.00 – 20.00, sala ZPiT
 • piątki - godz. 18.30 – 21.30, sala ZPiT,
Fudusze EU